Büyük İzler “Osmanlı”

Canlı Heykel
Performans Gösterisi

Toplamda 10 projeden oluşan Büyük İzler Projesi’nin ilk gösterisi Büyük İzler – “Osmanlı”600 yıllık Osmanlı Devleti tarihinde bilim, ilim, kültür, felsefe, sanat gibi alanlarda büyük izler bırakmış olan kişilerin Canlı Heykel Performans gösterisidir.

Çalışmanın tüm kostümleri özel olarak tasarlanıp, dönemine uygun olarak titizlikle araştırılıp hazırlanmıştır. Ayrıca karakterlerin kendilerini yansıtan-anlatan, özel objelere de yer verilmiştir. Örneğin İsmail Dede Efendi’nin ney’i, Piri Reis’in elinde bir teleskop olması, Evliya Çelebi’nin asası, Takiyüddin’in hesap tahtası olması gibi. Bu aksesuarları hazırlarken dönemin ruhuna sadık kalınıp, küçük detaylara da özen gösterilmiştir.

Canlı tarih sergisi olarak ele aldığımız
bu çalışmaya temel teşkil eden
10 karakterimiz; 

Evliya Çelebi

Piri Reis

Mimar Sinan

Sabuncuoğlu Şerefeddin

İbrahim Müteferrika

Ali Kuşcu

Katip çelebi

Hammamizade İsmail Dede Efendi

Takiyüddin

Osman Hamdi